General Notice No. 98 of 2020

Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur, 2013 (Wet 16 van 2013) » Erwe 527 en 528, geleë te...
Title Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur, 2013 (Wet 16 van 2013) » Erwe 527 en 528, geleë te Buffelsdoorn Laan 35 en 37, Dorp Wilkoppies Uitbreiding 4, Noord-Wes Provinsie
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 8167 of 01 December, 2020, 1 page(s), 59.5Kb