General Notice No. 98 of 2021

Ruimtelike beplanning en Grondgebruikbestuur, 2013 (Wet 16 van 2013) » Ged 2 van erf 208 geleë te...
Title Ruimtelike beplanning en Grondgebruikbestuur, 2013 (Wet 16 van 2013) » Ged 2 van erf 208 geleë te Fareham Place 6b, dorp declercqville, Noord-Wes Provinsie
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 8273 of 28 September, 2021, 2 page(s), 77.4Kb

Links