General Notice No. 97 of 2019

Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur Verordening » Hersonering en onderverdeling van Perseel 2265,...
Title Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur Verordening » Hersonering en onderverdeling van Perseel 2265, Kakamas South Settlement
Gazette Provincial Gazettes (Northern Cape), No. 2295 of 09 September, 2019, 5 page(s), 286Kb