General Notice No. 148 of 2019

Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur Wet (Wet 16 van 2013) » Erwe 2811 2803, Upington
Title Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur Wet (Wet 16 van 2013) » Erwe 2811 2803, Upington
Gazette Provincial Gazettes (Northern Cape), No. 2316 of 30 December, 2019, 1 page(s), 98.9Kb