General Notice No. 134 of 2019

Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiks Bestuurswet (16/2013) » Voorgestelde opheffing van beperkende...
Title Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiks Bestuurswet (16/2013) » Voorgestelde opheffing van beperkende titelvoorwaardes, die hersonering en verslapping van boulyne, t o v Erf 6950, Kimberley, Veldstraat 5, Kirstenhof
Gazette Provincial Gazettes (Northern Cape), No. 2309 of 25 November, 2019, 1 page(s), 83.8Kb