Proclamation No. 35 of 2020

Ruimtelike Beplanning Grondgebruiksbestuurswet (16/2013) » Restant van Gedeelte 42 van die Plaas Rondebosch...
Title Ruimtelike Beplanning Grondgebruiksbestuurswet (16/2013) » Restant van Gedeelte 42 van die Plaas Rondebosch 287 LS Opheffing van Titelvoorwaardes
Gazette Provincial Gazettes (Limpopo), No. 3103 of 25 September, 2020, 1 page(s), 92.8Kb