Provincial Notice No. 76 of 2019

Rustenburg Plaaslike Munisipaliteit Ruimtelike Beplanning en Grondgebruik Bestuur-verordening, 2015 » Restant...
Title Rustenburg Plaaslike Munisipaliteit Ruimtelike Beplanning en Grondgebruik Bestuur-verordening, 2015 » Restant van Gedeelte 5 (n gedeelte van Gedeelte 2), van die plaas Oorzaak 335 JQ; Registrasie-afdeling, J Q, NW-Provinsie
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 8010 of 28 May, 2019, 1 page(s), 173Kb