General Notice No. 66 of 2020

Rustenburg Plaaslike Munisipaliteit Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur Verordening, 2018 » Gedeelte...
Title Rustenburg Plaaslike Munisipaliteit Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur Verordening, 2018 » Gedeelte 138 (n gedeelte van Gedeelte 35) van die plaas Boschfontein 330, Registrasie Afdeling JQ, Noordwes Provinsie en Gedeelte 36 (n gedeelte van Gedeelte 1) van die plaas Boschfontein 330, Registrasie Afdeling JQ, Noordwes Provinsie
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 8145 of 15 September, 2020, 1 page(s), 95.2Kb