General Notice No. 135 of 2019

Rustenburg Plaaslike Munisipaliteit Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur Verordening, 2018 » Gedeelte...
Title Rustenburg Plaaslike Munisipaliteit Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur Verordening, 2018 » Gedeelte 19 (n gedeelte van Gedeelte 35) van die plaas Oorzaak Nr 335
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 8064 of 08 October, 2019, 1 page(s), 156Kb