Provincial Notice No. 87 of 2019

Rustenburg Plaaslike Munisipaliteit Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur Verordening, 2018 » Gedeelte...
Title Rustenburg Plaaslike Munisipaliteit Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur Verordening, 2018 » Gedeelte 67, 69, 70, 71 en 73, van die plaas Waterval 303 en Gedeeltes 222 en 288, van die Plaas Kroondal 304, Registrasie Afdeling J Q , Noord-Wes Provinsie
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 8010 of 28 May, 2019, 1 page(s), 37.2Kb