Provincial Notice No. 93 of 2019

Rustenburg Plaaslike Munisipaliteit Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur Verordening, 2018 » Gedeelte...
Title Rustenburg Plaaslike Munisipaliteit Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur Verordening, 2018 » Gedeelte 72 (gedeelte van Gedeelte 6), van die Plaas Waterval 303, Registrasie Afdeling J Q , Noord-Wes Provinsie
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 8010 of 28 May, 2019, 1 page(s), 65.2Kb