Provincial Notice No. 161 of 2019

Rustenburg Plaaslike Munisipaliteit Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur Verordening, 2018 » Gedeelte...
Title Rustenburg Plaaslike Munisipaliteit Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur Verordening, 2018 » Gedeelte 8, synde n ongeregistreerde gedeelte van Gedeelte 3, van die Plaas Losperfontein 405, Registrasie Afdeling J Q , Noord-Wes Provinsie
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 8050 of 20 August, 2019, 1 page(s), 46.5Kb