Provincial Notice No. 164 of 2019

Rustenburg Plaaslike Munisipaliteit Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur Verordening, 2018 »...
Title Rustenburg Plaaslike Munisipaliteit Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur Verordening, 2018 » Gedeeltes 475 en 477 van die plaas Waterkloof 305, Registrasieafdeling JQ, Noordwes-provinsie
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 8050 of 20 August, 2019, 1 page(s), 37.2Kb