Provincial Notice No. 22 of 2020

Rustenburg Plaaslike Munisipaliteit Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur Verordening, 2018 » Restant...
Title Rustenburg Plaaslike Munisipaliteit Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur Verordening, 2018 » Restant van die plaas Berseba 397, Registrasieafdeling JQ, Noordwes-provinsie
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 8097 of 11 February, 2020, 1 page(s), 38.1Kb