Provincial Notice No. 63 of 2020

Rustenburg Plaaslike Munisipaliteit Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur Verordening, 2018 »...
Title Rustenburg Plaaslike Munisipaliteit Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur Verordening, 2018 » Resterende Gedeelte van Erf 1, Safarituine, Registrasie Afdeling J Q , Noord-Wes Provinsie
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 8110 of 24 March, 2020, 1 page(s), 158Kb

Links