Provincial Notice No. 17 of 2020

Rustenburg Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbestuur by wet 2018 » Erf 818, Meriting Unit 1, Rustenburg,...
Title Rustenburg Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbestuur by wet 2018 » Erf 818, Meriting Unit 1, Rustenburg, Registrasie Afdeling JQ, Noordwes Provinsie
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 8096 of 04 February, 2020, 1 page(s), 103Kb