General Notice No. 117 of 2019

Sol Plaatje Munisipale Grondgebruikbestuurs Verordeninge, 2015 » Erf 116, Kimberley
Title Sol Plaatje Munisipale Grondgebruikbestuurs Verordeninge, 2015 » Erf 116, Kimberley
Gazette Provincial Gazettes (Northern Cape), No. 2306 of 04 November, 2019, 1 page(s), 48.1Kb