General Notice No. 870 of 2019

Stad Tshwane Grondgebruikbestuurverordeninge, 2016 » Portion 2 of Erf 1629, Pretoria
Title Stad Tshwane Grondgebruikbestuurverordeninge, 2016 » Portion 2 of Erf 1629, Pretoria
Gazette Provincial Gazettes (Gauteng), No. 185 of 12 June, 2019, 1 page(s), 50.9Kb