Provincial Notice No. 72 of 2021

Stad Tshwane Grondgebruiksbestuur Bywet, 2016 » Restant van Gedeelte 65 van die plaas Doornkraal 420-JR
Title Stad Tshwane Grondgebruiksbestuur Bywet, 2016 » Restant van Gedeelte 65 van die plaas Doornkraal 420-JR
Gazette Provincial Gazettes (Gauteng), No. 12 of 03 February, 2021, 1 page(s), 153Kb