Local Authority Notice No. 120 of 2019

Stad van Matlosana Plaaslike Munisipaliteit se Ruimtelike Beplannings en Grondgebruikbestuur Verordening, 2016...
Title Stad van Matlosana Plaaslike Munisipaliteit se Ruimtelike Beplannings en Grondgebruikbestuur Verordening, 2016 » Gedeelte 1 van Erf 1923, Klerksdorp, Registrasie afdeling I P, Noord-Wes Provinsie
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 8054 of 27 August, 2019, 1 page(s), 74.8Kb