Provincial Notice No. 207 of 2017

Stad van Matlosana Plaaslike Munisipaliteit se Ruimtelike Beplannings en Grondgebruikbestuur Verordening, 2016,...
Title Stad van Matlosana Plaaslike Munisipaliteit se Ruimtelike Beplannings en Grondgebruikbestuur Verordening, 2016, saamgelees met artikels 41(2)(d) van SPLUMA, 2013 (Wet 16 van 2013) » Erf 696, Flamwood Uitbreiding 2, Registrasie afdeling I P, Noord-Wes Provinsie (die Eiendom)
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 7811 of 03 October, 2017, 1 page(s), 38.1Kb