Local Authority Notice No. 209 of 2019

Stad van Matlosana Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur Verordening, 2016 » Hersonering van Gedeelte...
Title Stad van Matlosana Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur Verordening, 2016 » Hersonering van Gedeelte 1 van Erf 56, Klerksdorp
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 8082 of 17 December, 2019, 2 page(s), 130Kb