Provincial Notice No. 901 of 2019

Stad van Tshwane Grondgebruikbestuur By-wet, 2016 » Restant van Gedeelte 354, van die plaas the Willows 340 -...
Title Stad van Tshwane Grondgebruikbestuur By-wet, 2016 » Restant van Gedeelte 354, van die plaas the Willows 340 - JR
Gazette Provincial Gazettes (Gauteng), No. 280 of 11 September, 2019, 1 page(s), 116Kb