General Notice No. 1381 of 2019

Stad van Tshwane Grondgebruikbestuur Verordening, 2016 » Erf 1694, Lytttelton Manor-uitbreiding 3-dorpsgebied
Title Stad van Tshwane Grondgebruikbestuur Verordening, 2016 » Erf 1694, Lytttelton Manor-uitbreiding 3-dorpsgebied
Gazette Provincial Gazettes (Gauteng), No. 280 of 11 September, 2019, 1 page(s), 49.5Kb