General Notice No. 914 of 2019

Stad van Tshwane Grondgebruikbestuur Verordening, 2016 » Gedeelte 1 van Erf 368, Restant van Erf 368, Restant...
Title Stad van Tshwane Grondgebruikbestuur Verordening, 2016 » Gedeelte 1 van Erf 368, Restant van Erf 368, Restant van Erf 367, en Gedeelte 1 van Erf 366 Hatfield, Erf 150 Hillcrest Uitbreiding 1, Erf 155 Hillcrest en die Restant van Gedeelte 2 van die plaas Hartebeestpoort 362 JR
Gazette Provincial Gazettes (Gauteng), No. 185 of 12 June, 2019, 1 page(s), 35.3Kb