General Notice No. 101 of 2021

Stad van Tshwane Grondgebruikbestuur Verordening, 2016 » Voorgestelde Gedeelte 1 tot 32 van Erf 5897...
Title Stad van Tshwane Grondgebruikbestuur Verordening, 2016 » Voorgestelde Gedeelte 1 tot 32 van Erf 5897 Kosmosdal Uitbreiding 79 Dorpsgebied (soos aangedui deur die voorgestelde dele van Erf 5897 Kosmosdal Uitbreiding 79
Gazette Provincial Gazettes (Gauteng), No. 12 of 03 February, 2021, 1 page(s), 54.5Kb