General Notice No. 901 of 2019

Stad van Tshwane Grondgebruikbestuur Verordening, 2016 » Voorgestelde Gedeelte 2 van Erf 135,...
Title Stad van Tshwane Grondgebruikbestuur Verordening, 2016 » Voorgestelde Gedeelte 2 van Erf 135, Lynnwood-dorpsgebied
Gazette Provincial Gazettes (Gauteng), No. 185 of 12 June, 2019, 1 page(s), 46.9Kb