General Notice No. 60 of 2019

Steve Tshwete Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbestuur Bywet, 2016 » Erf 3089, Middelburg Uitbreiding 10
Title Steve Tshwete Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbestuur Bywet, 2016 » Erf 3089, Middelburg Uitbreiding 10
Gazette Provincial Gazettes (Mpumalanga), No. 3082 of 30 August, 2019, 1 page(s), 66.4Kb