General Notice No. 9 of 2019

Steve Tshwete Ruimtelikebeplanning en Grondgebruiksbestuur Bywet, 2016 » Gedeelte 2 van Erf 281, Middelburg...
Title Steve Tshwete Ruimtelikebeplanning en Grondgebruiksbestuur Bywet, 2016 » Gedeelte 2 van Erf 281, Middelburg Dorpsgebied, Registrasie Afdeling J S , Provinsie van Mpumalanga
Gazette Provincial Gazettes (Mpumalanga), No. 3010 of 08 February, 2019, 1 page(s), 50.3Kb