General Notice No. 72 of 2021

Steve tshwete ruimtelikebeplanning en Grondgebruiksbestuur bywet, 2016 » Gedeelte 7 voorgestelde Gedeelte 8...
Title Steve tshwete ruimtelikebeplanning en Grondgebruiksbestuur bywet, 2016 » Gedeelte 7 voorgestelde Gedeelte 8 (n onderverdeling van Gedeelte 6) van erf 76 Kranspoort vakansie Dorp, registrasie afdeling J S en voorgestelde Gedeelte 78 (n onderverdeling van Gedeelte 45) van die Plaas rietvallei 78, registrasie afdeling J S, Provinsie van Mpumalanga
Gazette Provincial Gazettes (Mpumalanga), No. 3311 of 15 October, 2021, 1 page(s), 43.7Kb

Links