Government Notice No. 967 of 2017

Strafproseswet (51/1977) » Regulasies waarby die tarief van toelaes betaalbaar aan getuies in strafregtelike...
Title Strafproseswet (51/1977) » Regulasies waarby die tarief van toelaes betaalbaar aan getuies in strafregtelike verrigtinge voorgeskryf word » Wysiging
DepartmentJustice and Constitutional Development
Gazette Regulation Gazettes, No. 41096 of 06 September, 2017, 2 page(s), 123Kb

Insight

  • "Three may keep counsel, if two are away."
    - John Heywood