Provincial Notice No. 119 of 2017

Suid-Afrikaanse Skolewet (84/1996) » Kennisgewing aangaande die verkiesing van beheerliggame vir Openbare...
Title Suid-Afrikaanse Skolewet (84/1996) » Kennisgewing aangaande die verkiesing van beheerliggame vir Openbare Gewone Skole (uitgesluit Skole vir Leerders met Spesiale Onderwysbehoeftes)
Gazette Provincial Gazettes (Kwazulu Natal), No. 1895 of 09 November, 2017, 55 page(s), 670Kb