General Notice No. 97 of 2017

Tlokwe Plaaslike Munisipaliteit, 2015 » Opheffing van beperkende voorwaardes » Gedeelte 856 (gedeelte...
Title Tlokwe Plaaslike Munisipaliteit, 2015 » Opheffing van beperkende voorwaardes » Gedeelte 856 (gedeelte van Gedeelte 605) en Gedeelte 1126 (gedeelte van Gedeelte 1119) van die plaas Vyfhoek 428, Registrasieafdeling IQ, Noordwes-provinsie
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 7802 of 29 August, 2017, 1 page(s), 37.1Kb