Provincial Notice No. 176 of 2019

Tlokwe Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbestuur Verordening, 2015 » Dorpstigting van Baillie Park...
Title Tlokwe Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbestuur Verordening, 2015 » Dorpstigting van Baillie Park Uitbreiding 60, op Gedeelte 197 van die plaas Vyfhoek 428, registrasie Afdeling I Q , Provinsie Noord Wes
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 8056 of 03 September, 2019, 1 page(s), 134Kb