Provincial Notice No. 177 of 2019

Tlokwe Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbestuur Verordening, 2015 » Dorpstigting van Van Der Hoff park...
Title Tlokwe Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbestuur Verordening, 2015 » Dorpstigting van Van Der Hoff park Uitbreiding 78 op Gedeelte 1500 van die plaas Vyfhoek 428, registrasie Afdeling I Q , Provinsie Noord » » » Wes
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 8056 of 03 September, 2019, 1 page(s), 152Kb