Provincial Notice No. 91 of 2018

Tlokwe Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbestuur Verordening, 2015 » Erf 261, van der Hoffpark...
Title Tlokwe Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbestuur Verordening, 2015 » Erf 261, van der Hoffpark Uitbreiding 4 Dorpsgebied, Registrasie Afdeling I Q , Province North West
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 7886 of 22 May, 2018, 1 page(s), 126Kb

Links