Provincial Notice No. 90 of 2019

Tlokwe Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbestuur Verordening, 2015 » Erwe 1215, 1216, 1217, 1218, 1219,...
Title Tlokwe Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbestuur Verordening, 2015 » Erwe 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222 en 1223, Baillie Park Uitbreiding 27
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 8010 of 28 May, 2019, 1 page(s), 116Kb