Provincial Notice No. 202 of 2019

Tlokwe Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbestuur Verordening, 2015 » Erwe 982 tot 989, van Der Hoffpark...
Title Tlokwe Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbestuur Verordening, 2015 » Erwe 982 tot 989, van Der Hoffpark Uitbreiding 22, Registrasie Afdeling I Q , Provinsie Noord Wes
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 8070 of 05 November, 2019, 1 page(s), 156Kb