Provincial Notice No. 204 of 2017

Tlokwe Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbestuur Verordening, 2015 » Gedeelte 1 van Erf 855,...
Title Tlokwe Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbestuur Verordening, 2015 » Gedeelte 1 van Erf 855, Potchefstroom Dorpsgebied, Registrasie Afdeling I Q , Provinsie Noord Wes, Tlokwe Wysigingskema 2229
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 7811 of 03 October, 2017, 1 page(s), 228Kb