Local Authority Notice No. 48 of 2020

Tlokwe Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbestuur Verordening, 2015 » JB Marks Plaaslike Munisipaliteit...
Title Tlokwe Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbestuur Verordening, 2015 » JB Marks Plaaslike Munisipaliteit » Tlokwe Wysigingskemas 2029, 2291, 2302, 2304, 2305, 2306, 2315, 2323 en 2325
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 8110 of 24 March, 2020, 4 page(s), 126Kb

Links