Local Authority Notice No. 119 of 2019

Tlokwe Stadsraad Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuurskema Verordening, 2015 » Gedeelte 1 van Erf...
Title Tlokwe Stadsraad Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuurskema Verordening, 2015 » Gedeelte 1 van Erf 1163, Potchefstroom, Registrasie Afdeling IQ, Noordwes Provinsie
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 8050 of 20 August, 2019, 3 page(s), 142Kb