Local Authority Notice No. 138 of 2017

Tlokwe Stadsraad Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuurskema Verordening 2015 » Gedeelte 12 van Erf 142...
Title Tlokwe Stadsraad Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuurskema Verordening 2015 » Gedeelte 12 van Erf 142 en Gedeelte 5 (n gedeelte van Gedeelte 1) van Erf 142, Potchefstroom
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 7811 of 03 October, 2017, 4 page(s), 173Kb