Local Authority Notice No. 118 of 2019

Tlokwe Stadsraad Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuurskema Verordening 2015 » Gedeelte 50 van die...
Title Tlokwe Stadsraad Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuurskema Verordening 2015 » Gedeelte 50 van die plaas Vyfhoek 428, Registrasieafdeling IQ, Noordwes-provinsie
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 8050 of 20 August, 2019, 1 page(s), 124Kb