General Notice No. 49 of 2017

Tlokwe Stadsraad se By-Wet op Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbeheer, 2015 » Hersoneringsaansoek van die...
Title Tlokwe Stadsraad se By-Wet op Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbeheer, 2015 » Hersoneringsaansoek van die Resterende Gedeelte van Erf 850, Potchefstroom
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 7753 of 11 April, 2017, 1 page(s), 68.6Kb