Provincial Notice No. 66 of 2017

Tlokwe Stadsraad se Verordening op Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbeheer, 2015 » Aansoek vir...
Title Tlokwe Stadsraad se Verordening op Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbeheer, 2015 » Aansoek vir hersonering van Resterende Gedeelte van Gedeelte 1 van Erf 340, Potchefstroom
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 7755 of 18 April, 2017, 1 page(s), 132Kb