Provincial Notice No. 54 of 2020

Ubuhlebezwe Municipality » Property Rates By-Laws 2020/2021
Title Ubuhlebezwe Municipality » Property Rates By-Laws 2020/2021
Gazette Provincial Gazettes (Kwazulu Natal), No. 2187 of 11 June, 2020, 16 page(s), 1.2Mb