General Notice No. 67 of 2020

Ventersdorp Grondgebruikbestuur Verordening, 2016 » Gedeelte 23, van die plaas Klerkskraal 65 IQ
Title Ventersdorp Grondgebruikbestuur Verordening, 2016 » Gedeelte 23, van die plaas Klerkskraal 65 IQ
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 8145 of 15 September, 2020, 1 page(s), 123Kb