General Notice No. 52 of 2020

Victor Khanye Plaaslike Munisipaliteit, Verordening op Ruimtelike Beplanning en Grondgebruik, 2015 » Gedeelte...
Title Victor Khanye Plaaslike Munisipaliteit, Verordening op Ruimtelike Beplanning en Grondgebruik, 2015 » Gedeelte 14 van die plaas Leeupoort 205 IR
Gazette Provincial Gazettes (Mpumalanga), No. 3185 of 28 August, 2020, 1 page(s), 54.5Kb