General Notice No. 55 of 2020

Wet of Plaaslike Regering » Munisipale Finansiele Bestuur, 2003 » Emthanjeni Munisipaliteit »...
Title Wet of Plaaslike Regering » Munisipale Finansiele Bestuur, 2003 » Emthanjeni Munisipaliteit » Tariewe vir 2020/2021 Finansiële Jaar
Gazette Provincial Gazettes (Northern Cape), No. 2347 of 08 June, 2020, 2 page(s), 60.4Kb