Proclamation No. 1 of 2020

Wet op die Besoldiging van Openbare Ampsbekleërs (20/1998) » Salarisse en toelae van Lede van die...
Title Wet op die Besoldiging van Openbare Ampsbekleërs (20/1998) » Salarisse en toelae van Lede van die Uitvoerende Raad en Lede van die Provinsiale Wetgewers van KwaZulu-Natal
Gazette Provincial Gazettes (Kwazulu Natal), No. 2197 of 27 July, 2020, 2 page(s), 533Kb

Links